Nadchodzące wydarzenia

Spotkania biznesowe branży medycznej i IT z Kantonem Schwyz

Firma DREBERIS - Partner Klastra PIKMED zaprasza do udziału w kolejnym wydarzeniu, którego celem jest ożywienie współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Szwajcarią. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy w szczególności przedstawicieli branż Life Science (farmacja, biotechnologie, chemia, sprzęt i...

I Ogólnopolska Konferencja Innowacyjni Naukowcy - 30.05.2016, Wrocław

W imieniu organizatora, czyli Klastra Badań i Rozwoju oraz Innowacji (www.klasterbri.pl) serdecznie zapraszamy na I Ogólnopolską Konferencję Innowacyjni Naukowcy, która odbędzie się 30 maja 2016 roku we Wrocławiu. PIKMED objał nad konferencją patronat merytoryczny. Szczegóły wydarzenia dostępne są...

Zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta i personelu ochrony zdrowia - 16-17.06.2016, Wrocław

Polski Innowacyjny Klaster Medyczny PIKMED wspólnie z Wydziałem Nauk o Zdrowiu i Wydziałem Farmaceutycznym z O. Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Międzynarodowym Instytutem Zarządzania Jakością i Ryzykiem w Ochronie Zdrowia zapraszają na konferencję "Zarządzanie...

Aktualności

Polsko-Niemiecki Tydzień Współpracy Branży Medycznej - 20-24.06.2016, Warszawa

Szanowni Państwo, Klaster PIKMED wspólnie z firmą DREBERIS na zlecenie Niemieckiego Ministerstwa Gospodarki zaprasza do wzięcia udziału w konferencji poświęconej nowoczesnym metodom zwiększania efektywności i korzyści dla pacjentów. Celem tego wydarzenia organizowanego na zlecenie Federalnego...

Sukces projektu M.A.R.S.!

Sukcesem zakończyła się akcja crowdfundingowa projektu M.A.R.S.! Dzięki wsparciu darczyńców udało się zebrać ponad 60 tys. PLN co oznacza, że już w czerwcu ruszy I etap budowy bazy zawierającej kopułę centralną oraz moduł wejściowy i mieszkalny. W sierpniu przeprowadzona zostanie dwutygodniowa...

Nabór ekspertów w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym dostaliśmy informacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego o rozpoczęciu naboru kandydatów na ekspertów do oceny strategicznej i do oceny wykonalności rzeczowej projektów w zakresie kryteriów techniczno-technologicznych w dziedzinach z obszarów...

WSPÓŁPRACA

PIKMED PARTNEREM OGÓLNOPOLSKIEGO KLASTRA INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw jest zrzeszeniem ponadregionalnym, organizacją parasolową dla Klastrów, skupiającą podmioty z obszaru całej Polski, które opierają swoją działalność na różnego rodzaju unowocześnieniach, wymianie wiedzy, transferze, wdrażaniu, a także tworzeniu innowacyjnych rozwiązań i technologii.

Prezesem Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw jest Bogdan Węgrzynek, który jest jednocześnie Wiceprezesem Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYKLASTROWA

25 marca 2015 roku w Dąbrowie Górniczej podpisany został list intencyjny inaugurujący współpracę klastrów medycznych. Celem porozumienia jest utworzenie grupy roboczej, która budować będzie trwałe i długoterminowe relacje dla współnych korzyści i rozwoju klasteringu w obszarze ochrony zdrowia.