Zarząd klastra

CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE KLASTRA PIKMED:

  • Profesor Mariusz Piechota - Prezes Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED w latach 2013-2016, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  • Dariusz Dziadzio - Wiceprezes Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED w latach 2013-2016, polityk i współautor ustawy o zawodzie fizjoterapeuty
  • Adrianna Nurzyńska - Wiceprezes Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED w latach 2013-2015, administrator bezpieczeństwa informacji w SPZOZ w Kędzierzynie Koźlu
      

Zarząd Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED jest organem  powoływanym przez Koordynatora Klastra na dwuletnią kadencję. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

Kompetencje Zarządu Klastra:

  • reprezentowanie Klastra na zewnątrz,
  • realizacja celów Klastra oraz decydowanie o kierunkach jego działalności,
  • decydowanie o gospodarce finansowej Klastra, wysokości składek członkowskich, sprawach związanych z uczestnictwem w Klastrze,
  • powoływanie oraz koordynowanie pracami w ramach Centrów Kompetencyjnych,
  • powoływanie Członków Rady Ekspertów oraz przyznawanie Członkostwa Honorowego,
  • zakładanie Biur Regionalnych Klastra, powoływanie ich Dyrektorów oraz nadzór nad ich funkcjonowaniem.

Szczegółowy wykaz kompetencji Zarządu Klastra znajduje się w Regulaminie Porozumienia Kooperacyjnego Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED.

Zarząd Klastra

Tomasz Szelągowski

Prezes Zarządu Klastra PIKMED

Tomasz Leśniak

Wiceprezes Zarządu Klastra PIKMED

Anna Kaczmarek

Wiceprezes Zarządu Klastra PIKMED

Robert Milewski

Wiceprezes Zarządu Klastra PIKMED

Michał Marczak

Wiceprezes Zarządu Klastra PIKMED

Peter Nowak

Wiceprezes Zarządu Klastra PIKMED

Magdalena Władysiuk

Wiceprezes Zarządu Klastra PIKMED