Nasze projekty

Celem głównym programu jest kompleksowa opieka nad osobami starszymi i zależnymi, poszkodowanymi w wypadkach i zdarzeniach losowych, osobami wymagającymi stałej i systematycznej opieki zdrowotnej, a także ich rodzinami i bliskimi. Program stwarza szanse na rekonstrukcje ich zdrowia oraz szybszy powrót do samodzielności, jednocześnie niwelując negatywne skutki psychiczne, społeczne oraz ekonomiczne. Celem programu jest również tworzenie, wdrażanie, promowanie i obejmowanie Klientów programami profilaktycznymi zapobiegającymi niepełnosprawności, niesamodzielności, bądź schorzeniom zdrowotnym w przyszłości. Program Rekonstrukcja zdrowia wraz z powrotem do samodzielności to również badania i rozwój, szkolenia i edukacja.

Marka Rekonstrukcja zdrowia wraz z powrotem do samodzielności ma być gwarancją profesjonalizmu na każdym etapie kontaktu z pacjentem, wysokiej jakości usług medycznych, bezpieczeństwa pacjentów w placówce medycznej, wysokich standardów komunikacji oraz ciągłą opiekę asystenta w trakcie leczenia w placówkach medycznych, jak i realizacji całego programu.

Finansowanie programu - celem uzyskania informacji prosimy o kontakt z operatorem programu

Chcesz wiedzieć więcej?

http://www.rekonstrukcjazdrowia.com.pl/


 

POLSKA 3.0

POLSKA 3.0 to największy projekt klastrowy w Europie, który zakłada stworzenie atrakcyjnej strefy biznesu, świetnie skomunikowanego obszaru inwestorskiego, który będzie przyciągał kapitał ludzki, podmioty gospodarcze, inwestycje i know - how, bazując na najlepszych wzorcach.

Zdrowie 3.0

Kompleksowy program zrównoważonego zdrowia, jako integralna część projektu Polska 3.0

Podstawowym powodem włączenia tematyki zdrowia do projektu Polska 3.0 jest zasada przyjęta przy tworzeniu polityki strategii Europa 2020 – „Health In All Policies” – Zdrowie we wszystkich obszarach polityki.

Powszechnie akceptowane przekonanie, że nie ma zdrowej gospodarki bez zdrowego społeczeństwa, prowadzi nas do wdrażania dostępnych, innowacyjnych metod i narzędzi: w edukacji zdrowotnej, diagnostyce, prewencji i profilaktyce zdrowotnej, komunikacji pomiędzy partnerami na rynku zdrowia oraz promowaniu nowego modelu świadczenia usług medycznych. Dziś, medycyna jest także jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki i silnie wpływa na rozwój pozostałych dziedzin.

Dobry stanu naszego zdrowia, stanowiąc cenny kapitał, przynosi korzyści całemu społeczeństwu.